Verslag Jaarvergadering MVV 29

2019-11-26
Afgelopen maandag 18 november 2019 werd de jaarlijkse ledenvergadering van M.V.V.’29 gehouden in “de Voltreffer” op het “Frielinkpark” te Harbrinkhoek.
Voorzitter Walter Busscher kon net als voorgaande jaren een groot aantal leden welkom heten in de kantine.
De eerste mededeling die hij deed was dat dit zijn laatste vergadering was als voorzitter.
Hij heeft de functie 8 jaar met veel plezier vervult en bedankt  een ieder voor de afgelopen jaren.
Er is nog geen opvolger gevonden, hier wordt naarstig naar gezocht.
Het onderwerp vrijwilligers komt jaarlijks aan de orde; een vereniging kan niet zonder, maar het wordt wel steeds lastiger alle taken en functies ingevuld te krijgen.
 
Tijdens de vergadering kwamen verschillende sprekers aan het woord die verslag deden vanuit hun commissie en/of functie. Een aantal stonden uiteraard  stil bij dit afscheid.
 
De secretaris heeft uitgebreid verslag gedaan van  de sportieve resultaten, de gehouden acties, de sponsoring, vrijwilligers en allerlei andere zaken.
 
Penningmeester Sandra Grootelaar is nieuw binnen het bestuur. Zij presenteerde de cijfers van M.V.V.’29 en Stichting Frielinkpark.  Deze cijfers lieten een positief beeld zien van de huidige situatie. 
De kascommissie gaf aan na een uitvoerige controle de penningmeester te complimenteren en daarom haar en het bestuur te dechargeren.
 
Wilfred Koek gaf als voorzitter van de Stichting Frielinkpark een uiteenzetting van de vele werkzaamheden van de stichting aan. Ze houden zich bezig met beheer- en onderhoud van het sportpark, de kleding en materialen, het innen van sponsorgelden en proberen te vergroten van sponsoring.
Het meest in het oog springende resultaat is de nieuwbouw van de loods achter de kantine.
 
Vanuit de technische commissie heeft Albert Olde Rikkert het woord genomen. Hij deed dit met beeld en geluid. Liet een filmpje van de KNBV zien (back to basics) en hij heeft een aantal uitdagingen benoemd waar de vereniging voor staat. Een van die uitdagingen is het zoeken naar een hoofdtrainer voor het komende seizoen, daar Marcel Oude Nijhuis heeft besloten afscheid te nemen van MVV.
 
Naast het aftreden van de voorzitter werd er ook afscheid genomen van  Perry Kuiphuis. Hij heeft jaren Facilitaire Zaken aangestuurd. Dit wordt zijn laatste seizoen en ook voor deze functie wordt nog iemand gezocht.
Het bestuur draagt Sandra Grootelaar officieel voor als nieuwe penningmeester. Ze wordt van harte welkom geheten en krijgt een applaus vanuit de leden.
 
Na de rondvraag sloot Walter Busscher de vergadering af.
 

Contact:

RKsv M.V.V.'29 Frielinkspark
Almeloseweg 149
7615 NA Harbrinkhoek

Tel: +31 (0)546 - 870 403
E-mail: info@mvv29.nl

Webredactie:
webredactie@mvv29.nl

Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaat@mvv29.nl

Social media:

Map

M.V.V.'29 - Disclaimer

M.V.V.'29 besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. M.V.V.'29 aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Tevens sluit M.V.V.'29 elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van, het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van de gepubliceerde informatie op deze website.

Copyright © 2017 lent-webdesign.nl - All Rights Reserved.